Cieľom tejto internetovej stránky je poskytnúť zákazníkom prístup k informáciám o nehnuteľnostiach určených na predaj prostredníctvom spoločnosti RMBAU, s.r.o..

Autorské práva

Materiály uverejnené na tejto stránke, ako aj organizácia a dizajn tejto stránky, sú chránené autorským zákonom Slovenskej Republiky. Akékoľvek informácie zverejnené na tejto webovej stránke môžu byť použité výhradne pre osobné a nekomerčné účely.

Obchodné značky

Všetky logá a dizajny RMBAU, s.r.o. nesmú byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti RMBAU, s.r.o.  , IČO: 53 724 798.

Použité informácie

Informácie uvedené na tejto stránke sú zverejnené so súhlasom klienta. RMBAU, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto informácie meniť, upravovať, aktualizovať alebo úplne stiahnuť z web stránky prostredníctvom svojho správcu a to na základne vlastného uváženia a získaných dostupných informácií a to kedykoľvek, bez predošlého upozornenia. Miera aktuálností informácií a uverejnenej inzercie je pravidelne monitorovaná, napriek tomu do veľkej miery ovplyvnená informovanosťou zo strany klientov, z tohto dôvodu RMBAU, s.r.o. nemôže niesť a nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, pravdivosť a obsah stránky.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

a tejto stránke môžu byť zverejňované osobné údaje (napr. oznámenie o dražbe), ktoré boli získané v zmysle právneho základu spracúvanie osobných údajov so súhlasom dotknutej osoby. Užívateľ a návštevník tejto stránky môže sprístupnené osobné údaje o dotknutých osobách spracúvať len pre vlastnú potrebu výlučne v rámci osobných alebo domácich činností.