Obec Banka, Piešťany

Obec Banka leží na ľavom brehu Váhu na úpätí Považského Inovca. Susedí s kúpeľným mestom Piešťany a obcami Moravany nad Váhom, Radošina a Ratnovce.

V obci s rozlohou 8,5 km2 žije 2 146 obyvateľov. Intravilán obce tvorí 26 ulíc. Polovicu chotára zaberajú lesy popretkávané turistickými cestičkami.

V obci sídli obecný aj stavebný úrad, základná škola so škôlkou, supermarket COOP Jednota i pohostinstvá. Futbalové ihrisko poskytuje zázemie pre rôzne športové aktivity a kultúrne podujatia.

Kostol Sv. Martina

Ako vo väčšine všetkých miest a obcí aj v Banke je hlavnou pamiatkou kostol. Nachádza sa na vyvýšenej terase pri Topoľčianskej ceste. Malo by ísť o jediný dvojkostol na Slovensku. Tvorí ho pôvodný, tzv. starý kostol a nový kostol. Pôvodne išlo o romanský kostol, patrónom svätostánku je sv. Martin z Tours. V roku 1963 bol kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti spadá pod piešťanskú farnosť.

Kostol má jednoloďový ranogotický pôdorys so štvorcovým presbytériom. Postavený bol pravdepodobne v rokoch 1332 – 1337.Pri kostole sa nachádza kamenný kríž z roku 1779, ktorý nechal postaviť zeman Alexander Sluka, v roku 1854 ho renovovali. Udáva to nápis a letopočty na podstavci kríža. Pri kostole je aj Lurdská jaskyňa s Pannou Máriou. Kostol patrí pod farnosť Piešťany, dekanát Piešťany a Trnavskú arcidiecézu.

Kopec Ahoj

Juhovýchodne od centra obce sa nachádza kopec Ahoj, ktorý sa stal zázemím pre množstvo športov – celoročná turistika, zimné lyžovanie, lyžovanie na tráve, downhillové jazdenie či jazdenie na horských kolobežkách. 

Lyžiarske stredisko tvoria dva svahy, každý kopíruje jeden vlek. Ponúka dva lyžiarske vleky, na hornom svahu vlek s dĺžkou 450 metrov, na dolnom rovnako 450 metrov. Horný svah je svojou pozvoľnosťou ideálny pre deti a na výuku lyžovania. Cez deň je nádherne presvietený slnkom a ponúka príjemné a pohodové lyžovanie.

Bikepark Ahoj

V súčasnosti sa v areáli nachádza 6 rôzne dlhých trás s tromi náročnosťami. Pre začiatočníkov sú vhodné nenáročné trate Šlapavá a Horná. Stredne náročná je trať Jarok. Skúsení jazdci si užijú trate Hophop, Klopky alebo DH. Bikepark navštevujú nielen jazdci z celého západného Slovenska, ale aj z Českej republiky.